AktualityMládež

1. ZŠ Říčany otevírá 6.třídu s rozšířenou výukou matematiky

1.základní škola Říčany otevírá ve školním roce 2020/2021 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky.

Konání písemné přijímací zkoušky (zařazovací řízení), její způsob a termín bude zveřejněn na webu školy.  

Zkoušky probíhají formou matematického testu. Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.

Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého ročníku musí být dodány nejpozději  22.5.2020 do 12.00 hodin  do budovy školy.

Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu.

Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).

O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy na základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností školy. Náhradní termín nevypisujeme.

Další informace na tel. čísle 323 602 794.

Mgr. Pavel Bednář

ředitel školy