AktualityKlub

Členské příspěvky 2020 – klubové sdělení

Vážení přátelé, kluboví členové,

V souvislosti s pandemií koronaviru jsme byli nuceni přerušit na téměř dva měsíce veškeré klubové aktivity. Ačkoliv zatím žádný dotaz k možnému vracení poměrné části členského příspěvku nepadl, čehož si velmi vážíme, zveřejňujeme k tomuto tématu stanovisko výkonného výboru klubu.

Klub neplánuje plošně vracet žádnou část ročního klubového příspěvku s následujícím odůvodněním:

  1. Fixní náklady. Ačkoliv v souvislosti s utlumením sportovních aktivit klubu dojde k úspoře některých nákladů v oblasti služeb a energií, významná část nákladů na provoz klubu je fixních, např. náklady na údržbu hřiště a s tím spojené i náklady personální.
  2. Výpadky na příjmové složce. Někteří dlouhodobí sponzoři klubu již avizovali snížení či úplné škrtnutí své finanční podpory pro rok 2020 v důsledku obchodního propadu. Očekáváme částečný výpadek také v oblasti dotací. Členské příspěvky, které se v normálním provozu podílí na nákladech klubu zhruba třetinou, tak v současné situaci tvoří nejstabilnější a procentuálně vyšší složku příjmů, než obvykle.
  3. Chceme si společně ty dva ztracené měsíce ragby nahradit. Vedení klubu se bude snažit vytvořit intenzivní program přizpůsobený situaci. Plánujeme vyšší aktivitu a příležitost sportovat v letním období. Přestože byly některé akce zrušeny, chceme naopak v následujících měsících některé původně neplánované zařadit.

Vážení, žádáme Vás tímto o pochopení našeho stanoviska a v duchu našeho klubového motta „Jeden klub Jeden tým“ o sounáležitost s klubem.

Za Rugby Club Říčany, z.s.,

Pavel Chaloupka, 4.5.2020

ilustrační obrázek