Redakční rada

Pavel Chaloupka – redaktor
Kontakt: pchaloupka@rugbyricany.cz
Autorská zkratka: PCh

Jaroslav Borovský – redaktor
Kontakt: jborovsky@rugbyricany.cz
Autorská zkratka: JB

Michal Fürst – redaktor
Kontakt: mfurst@rugbyricany.cz
Autorská zkratka: Fred