AktualityKlub

Členské příspěvky 2022

Vážení a milí členové klubu. Jako každoročně Vás s počátkem nového kalendářního roku žádáme o platbu členského klubového příspěvku.

Loňský rok nám přinesl stále mnoho omezení, ale i díky úsilí našich trenérů, kteří se snažili i v době lockdown vytvářet alternativní program pro své svěřence nejen v kategoriích dětí a mládeže, např. pomocí instruktážních videí, jsme vše společně zvládli.  Zaznamenali jsme v tomto roce také mnoho sportovních úspěchů napříč všemi kategoriemi. Historicky osmý titul Mistrů republiky, který na konci října vybojovali muži, zpečetil, že rok 2021 patřil k nejúspěšnějším ročníkům v naší klubové historii. Že se tak podařilo týmu s velmi nízkým věkovým průměrem, je dalším důkazem dobré práce s mládeží u nás v Říčanech.

Abychom mohli naši činnost nadále rozvíjet, je nezbytné zajistit odpovídající ekonomické zabezpečení klubu, jehož jsou členské příspěvky nedílnou součástí.

Náš klub je financován ze tří hlavních zdrojů:

  1. Sponzoring a dary (reklamní plnění)
  2. Granty (město, kraj, NSA, nadace)
  3. Členské příspěvky

S výjimkou příspěvků jsou všechny ostatní zdroje financování činnosti klubu do určité míry nejisté a především rozložené do období celého kalendářního roku. Některé grantové finanční prostředky dostáváme pravidelně až ve druhém či třetím čtvrtletí roku. Obdobně tomu tak je i u sponzorských prostředků. Tím nastává problém v cash flow začátkem roku, který nám umožňuje řešit právě včasné placení členských příspěvků.

V uplynulých letech, byla platební morálka Vás, členů klubu, vzorová. O to samé Vás tímto žádáme i letos. I přes aktuální výrazný nárůst cen energií, služeb i zboží, zůstává klubový příspěvek stejný jako v letech 2020 a 2021, tj. 5000 Kč za každého aktivního člena (děti, mládež, dospělí) na kalendářní rok. Pro trenéry a členy klubu nad 60 let pak příspěvek ve výši 200 Kč na kalendářní rok.

Platební podmínky a údaje naleznete na našem webu zde:

https://www.rugbyricany.cz/index.php/clenske-prispevky-platba/

 Děkujeme za pochopení!

V Říčanech, dne 3. 1. 2022

 

Pavel Chaloupka                                                                                   Marek Fořt

generální sekretář                                                                                generální manažer