Klub

Preventivní opatření v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR

Vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7.3.2020 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, se výkonný výbor Rugby Clubu Říčany, z.s. na svém mimořádném jednání rozhodl ZRUŠIT z preventivních důvodů s okamžitou účinností veškeré tréninky s výjimkou seniorských týmů a další klubové akce v nadcházejícím týdnu, tedy ve dnech 9.-15. března.

Citace z Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7.3.2020:

„Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů“.

Plný text Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7.3.2020 naleznete zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

Výkonný výbor klubu tímto opětovně apeluje na všechny členy klubu, aby ve veřejném i vlastním zájmu situaci sledovali a důsledně dodržovali veškerá preventivní opatření a nařízení kompetentních státních institucí.

O dalších případných opatřeních ze strany klubu Vás budeme informovat průběžně.

PCh, 8.3.2020