AktualitySCM

Mezinárodní kemp SCM

Akademie – SCM Říčany uspořádala mezinárodní tréninkový kemp pro 200 kluků a holek pod vedením zahraničních trenérů z Jižní Afriky, Walesu a Zimbabwe. 

Kemp byl rozdělen do čtyř bloků během dvou dnů. První blok byl v sobotu dopoledne a trénovali děti do 8 a 10 let. V druhém bloku odpoledne trénovali děti do 12 let.  Třetí blok v neděli byl pro děti do 14 let a čtvrtý blok v neděli odpoledne byl vyhrazen mládeži do 16 a 18 let. Každý blok byl rozdělen na tři části. V první dovednosti, ve druhé individuální a kolektivní obrana a ve třetí části hry.

Kempu se účastnili také holky a kluci z Babic, Petrovic a několik zástupců bylo z Pragy a Slávie.

Všichni si to užili a načerpali novou inspiraci do jarní sezóny.

Společné foto s U8 a U10

U14 – kolektivní obrana (Andrew Barlow)

U14 – obrana po rucku (Shayne Macombe)

Společné foto s U14

U8 a U10 – dovednosti (Siphathisene Dube)

Společné foto U12