AktualityKlub

Valná hromada ČSRU

Prezident ČSRU Pavel Chaloupka shrnul v kostce rok 2017, který byl podle něj poměrně úspěšný, ale podotkl, že ne vše se podařilo dotáhnout do konce. Zmínil se o projektu Dukla Praha, který pomohl k výborným výkonům národního týmu mužů, kladně ohodnotil práci s mládeží a vytváření příležitostí pro hráčky U16 a U18. Největším zklamáním podle něho byl výkon 7´s reprezentačního týmu mužů.

Dále se věnoval rozpočtu a informoval o přínosné spolupráci s Olympem Centrem Sportu Ministerstva Vnitra, zejména pak o plánovaných úpravách stadionu Markéta, které se stane oficiálním sídlem ČSRU.

Co se týče marketingu, tak přiznal, že propagace se v uplynulém roce příliš nedařila, ale věří, že díky novým partnerům se bude zlepšovat.
Prezident dále informoval, že v ČSRU je nyní zaměstnáno 7 stálých zaměstnanců a další pak formou pracovních dohod, čímž se zvyšuje profesionalizace ČSRU. Dále mluvil o systému registrací, který by ČSRU mělo převzat od fotbalové asociace a vyzdvihl jejich velice vstřícný přístupu k celé této záležitosti.

Prezident poděkoval klubům, jmenovitě Říčanům – konkrétně Tondovi Brabcovi a Tomáši Kohoutovi a Tatře Smíchov, jež se zapojily do komisí, na druhou stranu jmenoval Spartu Praha, která do činnosti strategických komisí není zapojena a naopak chce zakládat asociaci klubů. Prezident zdůraznil, že účast v komisích je pro každý klub možností, jak se podílet na rozvoji a směřování českého ragby. Sparta rovněž dle názoru prezidenta nepodporuje dostatečně národní tým mužů, kdy několik kvalitních hráčů Sparty se přes zájem realizačního týmu do národního týmu vůbec nezapojuje.

Poděkoval všem zaměstnancům, členům komisí a výboru, ale bohužel není spokojen s dynamikou činností a přiznal, že sám je nespokojen se svou činností, a proto se rozhodl, že bude na svou funkci rezignovat s tím, že toto by proběhlo na mimořádné valné hromadě na podzim, ačkoliv je připraven o tomto rozhodnutí ještě diskutovat.

Program VH ČSRU ze dne 20. dubna 2018:

 • Registrace účastníků
 • Zahájení
 • Schválení programu
 • Volba orgánů VH
 • Slovo prezidenta
 • Zpráva o hospodaření za rok 2017
 • Schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhledem na rok 2019
 • Zpráva sportovního úseku za rok 2017
 • Výroční zpráva za rok 2017
 • Zpráva Dozorčí rady
 • ,GDPR- zajištění souhlasu se zpracováním osobních dat členů v rámci spolků
 • Určení auditora k ověření účetní závěrky k 31.12.2017 a k 31.12.2018 (tj. určení společnosti DIRECT ECONOMY a.s. provedením auditu účetní závěrky k 31.12.2017 a k 31.12.2018)
 • Povolení střídavých startů ve všech soutěžích mužů a žen řízených ČSRU
 • Diskuze
 • Závěr

Informace ČSRU k danému tématu naleznete zde.