AktualityKlub

Svolání valné hromady klubu

Výkonný výbor Rugby Clubu Říčany svolává valnou hromadu.

Termín: 10.10.2022 

Čas: 19:00 

Místo: Říčany, Městský úřad, Masarykovo náměstí 53, zasedací místnost 1.patro

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 
 3. Volba pracovního předsednictva, volba mandátové a volební komise
 4. Slovo Generálního manažera RCŘ
 5. Zpráva Sportovního ředitele RCŘ
 6. Schválení účetní uzávěrky RCŘ za rok 2021
 7. Volba členů Výkonného výboru RCŘ
 8. Volba členů Dozorčí rady RČR
 9. Slovo Prezidenta RCŘ 
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

Registrace v místě konání VH od 18:30.

V Říčanech 8.9.2022

David Frydrych

Prezident Rugby Clubu Říčany, z.s.


Poznámka: Hlasovací právo přísluší těm členům, kteří v den konání valné hromady dovrší 18 let věku.