AktualityKlub

Mimořádné opatření Covid

Ke včerejšímu dni došlo k aktualizaci opatření Covid ze strany MZČR, k čemuž Národní sportovní agentura vydala výklad pro sportovní hnutí, viz zde: https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu

Plné znění opatření MZČR naleznete zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani.pdf

Zde je výtah základních bodů:

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA organizovaná sportovními svazy dle bodu I. 13. d) Opatření

  • vstup pro osoby za dodržení podmínek*,
  • a pro pravidelnou aktivitu v neměnném kolektivu je negativní výsledek antigenního testu platný 7 dní,
  • vedení evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření.

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ – soutěže sportovních svazů dle bodu I. 13. e) Opatření

  • vstup pro osoby za dodržení podmínek*
  • vedení evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření.

* PODMÍNKY dle bodu I. 16. Opatření

  • osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19,
  • osoby nad 6 let věku doloží doklad o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 dní nebo o negativním výsledku testu, přičemž platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního test je 72 hodin.

Všichni účastníci sportovní přípravy a soutěží musí splnit stanovené podmínky účasti a jejich splnění doložit. U sportovní přípravy je organizátor povinen kontrolovat plnění podmínek účastníky 1 x za 7 dní, u soutěží před začátkem akce (utkání, turnaj). V případě, že osoba nesplňuje alespoň jednu z podmínek, nebo její splnění není schopna odpovídajícím způsobem doložit, nesmí se sportovní přípravy a soutěží účastnit.

PCh, 2. 9. 2021