AktualityKlub

Členské příspěvky 2021

Vážení a milí členové klubu. Jako každoročně Vás s počátkem nového kalendářního roku žádáme o
platbu členského klubového příspěvku.

Loňský rok nám přinesl mnoho překážek, zákazů, omezení sportování. Podobná situace se dost
možná bude opakovat i v příštích několika měsících. Věříme však, že v průběhu jara konečně dojde k
celkovému uvolnění a organizované sportování, jako prokazatelně zdravotně prospěšná činnost, bude plně
povoleno.

Náš klub ve svojí 76 let trvající existenci procházel úspěšnými, ale i velmi obtížnými obdobími.
Vzpomeňme například na ne tak dávný katastrofální požár našeho klubového zázemí. To, že klub z
takových situací vždy povstal a kontinuálně roste, je především zásluha Vás, jeho členů, soudržnosti
vpravdě rodinné. O Vaši soudržnost s klubem, Vás prosíme i nyní, i když je naše hlavní činnost, provozování
hry se šišatým míčem, utlumena.

Náš klub je financován ze tří hlavních zdrojů:

  1. Sponzoring a dary (reklamní plnění)
  2. Granty (město, kraj, NSA, nadace)
  3. Členské příspěvky

S výjimkou příspěvků jsou všechny ostatní zdroje financování činnosti klubu do určité míry nejisté a
především rozložené do období celého kalendářního roku. Některé grantové finanční prostředky (NSA)
dostáváme pravidelně až ve druhé polovině roku. Obdobně tomu tak je i u sponzorských prostředků. Tím
nastává problém v cash flow začátkem roku, který nám umožňuje řešit včasné placení členských příspěvků.

V uplynulých letech, byla platební morálka Vás, členů klubu, vzorová. O to samé Vás tímto žádáme i
letos. Klubový příspěvek zůstává stejný, 5000 Kč za každého aktivního člena (děti, mládež, dospělí) na
kalendářní rok. Pro trenéry a členy klubu nad 60 let pak příspěvek ve výši 200 Kč na kalendářní rok.

Platební podmínky a údaje naleznete na našem webu zde:

https://www.rugbyricany.cz/index.php/clenske-prispevky-platba/

Děkujeme za pochopení!

V Říčanech, dne 7. 1. 2021

Marek Fořt, generální manažer

Pavel Chaloupka, generální sekretář