AktualityKlub

Aktuální informace ohledně sportovní činnosti a využívání sportovišť klubu

Vážení přátelé,

Dovolte mi, abych Vás informoval o aktuální situaci ohledně sportovní činnosti klubu a využívání sportovního areálu na adrese Široká 150/22 v Říčanech, zejména s ohledem na některé ne zcela jednoznačné informace o uvolnění některých opatření.

1, SPORTOVNÍ AREÁL (veškeré venkovní i vnitřní prostory) je nadále rozhodnutím majitele (město Říčany) i nájemce (Rugby Club Říčany, z.s.) UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ. (V souvislosti s některými medializovanými rozhodnutími vlády, se na zadním hřišti začaly objevovat sportující osoby, znovu však opakuji, že k otevření sportovního areálu může dojít teprve po schválení vlastníkem a nájemcem areálu, nikoliv na základě mediálních informací. Na základě těchto nepovolených aktivit se množí stížnosti občanů města, které směřují vůči klubu a poškozují náš obraz ve městě)

2, Vzhledem k trvajícím opatřením a nejasným výkladům jejich úprav z hlediska sportování a používání sportovišť organizovanými členy i veřejností nadále platí, že veškerá KLUBOVÁ ČINNOST je DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA

3, Vývoj v uvolňování opatření pečlivě sledujeme a budeme všechny členy informovat, jakmile nastane situace, kdy budeme moci opět v nějaké formě trénovat

4, Pevně věříme, že po uvolnění opatření se nám podaří uskutečnit v určité podobě příměstské kempy pod vedením našich trenérů. Další akce budeme plánovat dle situace

Děkuji za pochopení a trpělivost.

S pozdravem,

Za Výkonný výbor Rugby Club Říčany, z.s.,

Pavel Chaloupka,

17. 4. 2020