Klub

Dejte hlas ragby, zapojte se do Řídím Říčany

Podporujte říčanské ragby jak svými hlasy na hřišti tak i hlasy své volby v Říčanech. Zapojte se do projektu města Řídím Říčany a hlasujte pro ragby v různých anketách, průzkumech či sympatiích.


Město Říčany se může těšit velké aktivitě svých obyvatel i nemalé míře zájmu lidí o veřejné dění a spolkový život. Radnice stále více zapojuje své spoluobčany do participace při rozhodování o mnohých veřejných i zájmových projektech, jež se života ve městě každého nějak dotýkají. Jsou to nejen spolurozhodování o finančních investicích do veřejných prostranstvích nebo námětů na filmový festival ve městě, ale také ankety Sportovec Říčan, hlasování o vybudování drobných sportovišť nebo volba zkrášlení oblíbeného místa či autobusové zástávky. A i tady potřebuje dneska říčanské ragby váš hlas.

Zaregistrujte se do projektu Řídím Říčany a hlasujte pro ragby

Jak na to?
Na stránkách Řídím Říčany www.ridimricany.cz se registrujte on-line registračním formulářem. Po zpracování Vaší registrace obdržíte poštou na adresu trvalého bydliště unikátní PIN kód, kterým se jednoduše přihlásíte do systému hlasování v aplikaci D21 zde.
Všechna hlasování jsou zde pouze on-line přes uvedenou aplikaci. Samotná hlasování v rámci anket potom probíhají tzv. „efektem více hlasů“, kdy každý účastník hlasování má více hlasů než jen jeden a to jak hlasů kladných tak i záporných, které může přidělovat. Oproti tradičnímu hlasování tak může každý v tomto participativním hlasování vyjádřit více preferencí než je jen výběr jedné možnosti a to navíc na obou stranách volby pro i proti.

Hlasování provozuje společnost www.d21.me, která také zpracovává registrační formuláře. Některá hlasování jsou určená pouze občanům s trvalým bydlištěm v Říčanech, jiná jsou otevřená všem zájemcům.

Pomáhajte říčanskému ragby i svými hlasy mimo hřište.  

 

 

Webové stránky projektu Řídím Říčany

On-line registrační formulář