Klub

Valná hromada 2017

Ve středu 1.3.2017 se uskutečnila Valná hromada RC Mountfield Říčany. V prostorách Městského úřadu v Říčanech se hodnotilo, vzpomínalo, ale hlavně volilo nové vedení ragbyového klubu, které na místě také představilo plány budoucího směrování říčanského ragby.


RC Mountfield Říčany má na čem stavět, z čeho vycházet, o co se opřít. Říčany jsou silným klubem, kde ragby přechází z generace na generaci a kde tento sport je dnes na nejvyšší úrovni u nás; městem, kde ragby je nejsilnější komunitou v níž to ale žije nejenom sportem. Říčany psaly ragbyovou historii, od poloviny čtyřicátých let hýbou mnohým děním, v šedesátých letech daly vzniknout mládežnickému a potom i dětskému ragby, v osmdesátých letech založily jako první v Čechách ženské ragby a od devadesátých let jsou nejúspěšnějím klubem v počtu získaných seniorských i mládežnických titulů. České ragby ovlivňuje a českému ragby vévodí „říčanská škola“. Ta se s největší členskou základnou, s týmy v každé soutěžní kategorii, s téměř padesátkou kvalifikovaných trenérů a s vlastním centrem mládeže vydala po prvním březnu směle na další cestu tvoření pokračujících dějin klubu, Říčan, klubového a unijního ragby.

Valná hromada zvolila 1. března 2017 Prezidentem klubu Davida Frydrycha a Výkonný výbor ve složení (abecedně) Jaroslav Borovský, Petr Formánek, Marek Fořt, Michal Fürst, Tomáš Kohout a Vlastimil Palata. Valná hromada dále volila Dozorčí radu jejímiž členy se stali (abecedně)Miloslav Kohout, Irena Šmolcnopová a Tomáš Tůma. Předsedou Dozorčí rady byl potom zvolen Tomáš Tůma.

Výkonný výbor byl rozšířen na sedm členů a byl vytvořen nový post Generálního manažera klubu. V tomto duchu Valná hromada také schválila změnu stanov. Generálním manažerem se stal Marek Fořt.

Prezident klubu David Frydrych na Valné hromadě poděkoval končícím členům odstupujícího Výkonného výboru Martinu Javůrkovi, Jiřímu Štuksovi a Josefu Bláhovi za odvedenou práci pro říčanské ragby a ve vedení klubu v uplynulých devíti letech a popřál jim mnoho zdaru v jejich dalším působení u ragby, dále poděkoval Daně a Vojtovi Maršíkovým za „dlouholetou péči o ragbisty“, kteří se po osmnácti letech rozhodli skončit s prací na baru klubu. Všem jmenovaným předal David Frydrych pamětní plakety a dárkové koše. Všichni v klubu děkují samozřejmě také a přejí ať se daří.

RC Mountfield Říčany 

 

Foto: Ruda Flachs