Klub

Klub obdrží dotaci na provoz od města Říčany

Účelová dotace Města Říčany pro neziskové organizace.

Účel užití dotace:

Dotace na provoz neziskových organizací v oblasti sportu, kultury, volného času dětí a mládeže a seniorů a v oblasti životního prostředí pro rok 2016 působících na území města Říčany se sídlem v Říčanech.

Výše přiznané dotace: 11.716 Kć