Svolání valné hromady

19.1.2017

Výkonný výbor Rugby Clubu Říčany svolává na středu 1.3.2017 valnou hromadu. Hlavní bodem programu je volba nového vedení klubu, členů Výkonného výboru a Dozorčí rady. 


Výkonný výbor Rugby Clubu Říčany svolává valnou hromadu.
Termín: 1.3.2017
Čas: 19:00
Místo: Říčany, Městský úřad, Masarykovo náměstí 53, zasedací místnost 1.patro 

 

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Volba pracovního předsednictva, volba mandátové a volební komise
  4. Slovo prezidenta
  5. Změna Stanov RCŘ
  6. Volba členů Výkonného výboru RCŘ
  7. Volba členů Dozorčí rady RČR
  8. Různé
  9. Diskuse
  10. Závěr

 

V Říčanech 22.1.2017

 

David Frydrych
Prezident RC Říčany


Poznámka:
- Hlasovací právo přísluší těm členům, kteří v den konání valné hromady dovrší 18 let věku.

Materiály na VH budou zvěřejněny zde, na webových stránkách klubu, patnáct dní před konáním VH. 

 

Svolání valné hromady
Soubor:
pozvánka_na_vh_170301.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
95kB
Rugby Club Mountfield Říčany > Novinky > Svolání valné hromady
Loading...

související

Loading...

související