Hlavní trenéři

Jméno a přímení Sezóny Mistr ČR XV
Josef Kohout  1944 – 1961
 Ludvík Koreš
 Vilibald Hervert
 Pavel Sláma
 Petr Bláha
 Přemysl Zikmund
 Jiří Felbr
 Jiří Brt
 Miroslav Fořt
 Eduard Vávra  1989 – 1998  1996
 Petr Michovský  1998 – 2004  2001, 2004
 Marek Valeš  2004 – 2008  2005,2006,
 Antonín Brabec  2008 – 2013 2011, 2012
 Martin Javůrek  2013 – 2016
 Antonín Brabec  2016 –