Členské příspěvky

Placení členských příspěvků 2019

Členské příspěvky RC Mountfield Říčany se platí vždy na jeden kalendářní rok. 


Výše členských příspěvků pro rok 2019:

  • 4.500,-Kč/rok (děti, mládež, dospělí a muži i ženy)
  • 200,-Kč/rok (trenéři a členové ve věku od 60 let)

Pokyny k provedení platby:
– Členské příspěvky se platí v celé své hodnotě najednou a to v termínu do 28.2.2019.
– Platba se provádí na samostatný bankovní účet a za každého platícího člena jednotlivě.
– Nově příchozí členové v tomto roce nejdříve vyplní přihlášku a členské příspěvky mohou zaplatit až v průběhu třetího měsíce od prvního tréninku.


Symboly platby ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

  • BÚ: 221960187/0600 (účet vedený u Monety Money Bank)
  • VS: rodné číslo člena před lomítkem 

Poznámka k platbě:
– V případě sourozenců zasílejte platbu na účet za každého sourozence samostatně.
– V případě vkládání hotovosti na pobočce uveďte také jméno člena do poznámky/zprávy pro příjemce.


RC Mountfield Říčany